Over Lokaal Brood

 

 

 

Lokaal Brood is een PWO (praktijkgericht wetenschappelijk)-onderzoek van HOGENT. Op verschillende manieren worden de succesfactoren onderzocht die bijdragen tot een duurzaam korte keten brood initiatief. 


Het onderzoek heeft als doel om meerwaarde te creëren. Meerwaarde voor de landbouwer, die een eerlijke prijs voor zijn product ontvangt. Meerwaarde voor de molenaar, wiens ambacht weer in de kijker wordt geplaatst. Meerwaarde voor de warme bakker, die grote concurrentie ondervindt van de lange keten. En ook meerwaarde voor de consument, die een hoogstaand kwalitatief product op zijn bord krijgt, afkomstig van eigen bodem!

ONDERZOEK


Het onderzoek is onderverdeeld in verschillende luiken.


TEELT


Terwijl het eerste jaar nog 170 rassen gescreend werden (80 winterrassen en 90 zomerrassen), werden het voorbije jaar op 20 rassen het effect van teelttechniek en bodem onderzocht.

CONSUMENTENENQUÊTE


De doelgroep van het lokale brood werd onderzocht door middel van een grootschalige enquête in Vlaanderen. De resultaten van deze enquête dragen bij tot het correct vermarkten van de broden.

INITIATIEVEN


De theorie wordt getoetst in de praktijk door de opstart van 4 nieuwe initiatieven.


Lees meer...

VERWERKING


De beste rassen worden onderzocht op verschillende parameters rond maal- en bakkwaliteit. 

CASE STUDIES


Gedurende het eerste jaar onderzoek werden verschillende bestaande initiatieven bezocht in binnen- en buitenland. Hieruit konden de eerste theoretisch onderbouwde succesfactoren geëxtraheerd worden. 

PLATFORM


Binnenkort gaan we een stapje verder met de opstart van een platform. Hier kunnen de lokale bakker, maalderij of landbouwer in contact komen met andere ketenspelers. Daarnaast zullen ook de goede praktijken die voortkomen uit het onderzoek aangereikt worden. 


Lees meer...

HET TEAM

FRANK VAN BOXSTAEL

PROJECT COÖRDINATOR

JOOS LATRE

TEELTLUIK

In nauwe samenwerking met:

INGRID DE LEYN

GRAANLABO, UGENT

EVELIEN VAN BAVEGEM

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER

MELISSA CAMERLINCK

VERWERKINGSLUIK

FREEK VAN BAELEN

MARKETINGLUIK

KATRIEN DE VISSCHERE

ONDERZOEKS-MEDEWERKER